Údržba

Sortiment, riešenia a servis pre priemyselnú údržbu

Cieľom priemyselnej údržby je šetriť náklady na údržbu, optimalizovať procesy údržby a opráv a minimalizovať časy výpadkov a prestojov strojov a zariadení. V podstate ide o zaistenie a optimalizovanie hospodárnosti prevádzky zariadení.

Náš rozsiahly sortiment a certifikované produkty pomáhajú tieto ciele dosahovať.

Deň čo deň. Zameriavame sa na ručné náradie, dielenské potreby, zariadenie prevádzok, mazacie prostriedky ako aj pracovnú ochranu a osobné ochranné pracovné prostriedky.

Doplnené profesionálnym servisom a riešeniami ako e-shop, skener a regály, katalógy orientované na zákazníka ako aj dodávky Just-In-Time.

Toto všetko z nás robí dlhé roky spoľahlivého partnera pre priemyselnú údržbu.

Sortiment, riešenia a servis pre priemyselnú údržbu

Ručné náradie, náradie na obrábanie, nástroje na rezanie a brúsenie, dielenské potreby, osobné ochranné pracovné prostriedky, zariadenie prevádzok, stroje a zariadenia, spojovacia technika