E-business

Obstarávanie znamená nakupovanie všetkých veľkých a malých dielov, ktoré sú každý deň potrebné v stavebníctve a priemysle. Väčšinou je to spojené s vysokými výdavkami a spôsobuje to viac nákladov, než by bolo potrebné: Len 20 % nákladov sa očakáva na vlastnej hodnote tovaru, zatiaľ čo samotných 80 % vzniká obstarávaním týchto produktov.

Proces obstarávania však ponúka veľký potenciál úspor! Spoločnosť Ploberger Vám vďaka svojim službám v oblasti obstarávania ponúka modulárny koncept, ktorý znižuje náklady, optimalizuje procesy a zabezpečuje zásobovanie. Naši špecialisti Vám povedia všetko o riadení regálov, automatových systémoch, systémových prepojeniach, využívaní najnovších technológií a o individuálne ovládateľných procesoch. Využite kompetentné poradenstvo od spoločnosti Ploberger a ušetrite na nákladoch pri zabezpečnom zásobovaní a procesy prispôsobené Vašej spoločnosti.

Redukovanie zložitosti

Zložitosť je spôsobená rôznorodosťou, veľkosťou a dynamikou v podniku. Na ovládnutie a redukovanie zložitosti je Ploberger Váš ideálny partner.

Pomôžeme Vám optimalizovať náklady a zaviesť a udržať štandardizáciu.

Redukovanie zložitosti

Zabezpečenie zásobovania

Pri optimalizácii zásob sa stáva zásobovanie materiálom efektívne a bezpečné.

S pomocou jednoduchých možností objednania a dodatočných dodávok z nášho skladu Vám Ploberger ponúka metódy a koncepty, s ktorými budete mať Vaše obstarávanie pod kontrolou.

Zabezpečenie zásobovania

Redukovanie administratívnych výdajov

Drahocenný čas sa vždy premárni v administratívnych výdajoch.

Ploberger Vám ponúka kompetentné poradenstvo a technologicky vyspelé možnosti pre jednoduchý priebeh procesov elektronického druhu, aby ste sa mohli venovať vlastným činnostiam.

Redukovanie administratívnych výdajov

Znížte plytvanie

Základným prvkom v Lean-podnikovej filozofii je predchádzanie plytvaniu. V každom podniku existujú rôzne druhy plytvania.

Tieto bezhodnotné činnosti narúšajú hladký priebeh procesov a stoja veľa peňazí a času. Ploberger Vám pomáha pri identifikácii a minimalizácii týchto zbytočných plytvaní.

Znížte plytvanie

Výmena údajov EDI / OCI

Automatizácia procesov mnohonásobne zvyšuje efektívnosť, znižuje náklady a urýchľuje výmenu údajov. S Plobergerom máte správneho partnera na bezpečné, rýchle a spoľahlivé spracovanie elektronických procesov a výmenu údajov.

Elektronické obchodné procesy sa vyznačujú dvomi významnými výhodami: sú prevažne bezpapierové a bez duplicitných a viacnásobných údajov. Nemusíte neustále hľadať a zadávať tie isté objednávacie čísla alebo položky, produkty, dodacie listy atď., pretože tie sa vymieňajú a aktualizujú automaticky.

Jednoduché používanie EDI

Ploberger je schopný mapovať všetky bežné spôsoby prenosov protokolov. Takto je možné vytvoriť elektronické procesy s akýmkoľvek ľubovoľným systémom. Tak je zabezpečená bezchybná a automatizovaná komunikácia a Vám to významne uľahčí Vašu každodennú prácu. Tento rýchly priebeh objednávania Vám ponúka celý rad výhod.

Jednoduché používanie EDI

Jednoducho integrovaný s OCI – online-shop ako časť Vášho obstarávania.

Open Catalog Interface (OCI), často nazývaný tiež Punchout označuje, integrovanie online-shopu Ploberger do Vášho obstarávania. Štandardné rozhranie sa dá ľahko nastaviť a kombinuje výhody vlastného softvéru s výhodami online-shopu.

Open Catalog Interface (OCI) v detaile

Hľadanie produktov vo vlastnom ERP a vytvorenie nákupného košíka
Pracujete vo Vašom programe na obstarávanie a automaticky spustíte online-shop, nájdete produkty a vytvoríte nákupný košík. Máte prístup k všetkým aktuálnym produktom, cenám a dostupnosti – bez toho aby ste sa museli starať o údaje vo vlastnom tovarovom hospodárstve.

Nákupný košík sa prevezme a vytvorí sa objednávka
Nákupný košík sa nepošle priamo ale prevezme sa do vlastného programu obstarávania, tak sa automaticky vytvorí objednávka. Nielen, že budú prevzaté všetky údaje, ale budú platiť aj pravidlá a oprávnenia definované vo vlastnom systéme.

Objednávka bude odoslaná z vlastného systému
Objednávku nám odošlete z Vášho vlastného programu obstarávania. V ideálnom prípade sa to robí s EDI, aby ste využili výhody kompletne elektronického procesu. Takto môžete prijímať potvrdenia objednávok, dodacie listy a faktúry v elektronickej forme a automaticky ich spracovávať.

Open Catalog Interface (OCI) v detaile