Manažment C-dielov

Typické C-diely sú v značnej miere nevyhnutné práve v remesle, obchode a priemysle (vo výrobných podnikoch). Do tohto sortimentu patria DIN-diely a normované diely, skrutky, náradie, vrtáky a brúsne materiály, dielenská chémia a mnoho iného spotrebného materiálu.

Práve pri obstarávaní tohto sortimentu s nízkou hodnotou sú spojené vysoké náklady. Nákup tohto nepriameho tovaru predstavuje v priemere viac ako 70% obstarávacích nákladov, ale len približne 5% celkového objemu objednaného tovaru.

Tu sa zobrazuje častokrát nevyužitý potenciál zníženia nákladov.

Aby bolo možné znížiť náklady na obstarávanie C-dielov, musí sa hlavná pozornosť sústrediť na samotné obstarávanie.

A práve tu máme našu novú inovatívnu platformu obstarávania shop.ploberger.net. Dôverujte aj Vy, tak ako aj veľa iných známych kovospracujúcich a stavebných firiem, našim riešeniam od spoločnosti Ploberger.

S kompletným sortimentom viac ako 65.000 produktov, 98%-nou servisnou úrovňou – a 24-hodinovou priemernou dodacou lehotou – sme vytvorili potrebné základy na zvýšenie potenciálu Vašich úspor. Šetriť čas znamená šetriť peniaze.